กิจกรรมภายนอกโรงแรม

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

"จังหวัดเพชรบุรี" เมืองเก่าแก่ที่น่าหลงใหล ทั้งความสวยงามของท้องทะเล ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

Image

“เขาวัง” เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี เดิมเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่เห็นโดดเด่นมาแต่ไกล คือ เจดีย์ วัด วัง สวยๆ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน

ภาพโดย กสินธร ราชโอรส

พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

Image

สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้างเพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพระราชวังไกรเซอร์ ภายในตำหนักประกอบด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องพระโรงกลาง ห้องเสวย ห้องพระบรรทมใหญ่ ห้องทรงพระอักษร ฯลฯ ส่วนของอาคารภายนอกดูเรียบง่าย แต่เน้นความอลังการของตัวอาคาร ความงดงามของลวดลายบนประตูและหน้าต่าง

ภาพโดย Thien Jira

วัดมหาธาตุวรวิหาร

Image

วัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีหลายอย่าง อาทิ พระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุ อีกทั้งยังมีพระปรางค์ 5 ยอด พระวิหารน้อย และมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปะ ความเป็นมาต่างๆ ของวัดไว้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมอีกด้วย

ภาพโดย กสินธร ราชโอรส

ถ้ำเขาหลวง

Image

วัดถ้ำเขาหลวงหรือถ้ำเขาหลวงนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของเพชรบุรี ตั้งอยู่บนเขาหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมแวะเข้ามาเยี่ยมชม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่สวยงาม และยังมีช่องกว้างที่แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบแนวหินก่อให้เกิดความงดงาม

ภาพโดย Kosin Sukhum

วัดใหญ่สุวรรณาราม

Image

วัดใหญ่สุวรรณาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่า "วัดน้อยปักษ์ใต้" เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่ปราณีต อ่อนช้อย และงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมาย โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยา ฝีมือช่างเมืองเพชร ด้วยความงดงามและความเก่าแก่ทำให้วัดใหญ่สุวรรณรามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง สุริโยทัย รวมถึงละครเรื่องบ่วงและขุนศึกอีกด้วย

ภาพโดย KengCH

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ตำบลแหลมผักเบี้ยตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างป่าชายเลนและพื้นที่หาดทราย ทำให้สามารถเดินทางไปชมธรรมชาติได้ทั้งนาเกลือ ป่าชายเลน หาดทรายขาว ทุ่งนา และต้นตาลในละแวกใกล้ๆ พร้อมทั้งที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งดูนกและดูปลาวาฬบลูด้าของประเทศไทย

ดูนก

Image

แหลมผักเบี้ยเป็นหนึ่งในแหล่งดูนกที่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย เนื่องจากระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน และนาเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของนกทะเลและนกอพยพหลายสายพันธุ์

ระยะทาง 2 กิโลเมตรจากโรงแรม

ชมวาฬบรูด้า

Image

ปลาวาฬบลูด้าเป็นวาฬที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทย แหลมผักเบี้ยถือเป็นจุดชมวาฬที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่ง โดยท่านสามารถสำรองเรือชมวาฬจากชาวบ้านในท้องถิ่น

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

ภาพโดย Nik Cyclist

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

Image

โครงการแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังป่าชายเลน ด้วยระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ระยะทาง 2 กิโลเมตรจากโรงแรม

แพปลาชุมชน และธนาคารปูม้า

Image

รัฐวิสาหกิจชุมชนบริเวณท่าเทียบเรือสำคัญของชาวประมงแหลมผักเบี้ยที่เปิดให้เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และซื้ออาหารทะเลในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการตั้งธนาคารปูม้าไว้เป็นสถานอนุบาลปูม้าก่อนปล่อยลงสู่ทะเล

ใช้ระยะทางในการเดินทางเพียง 1 กิโลเมตรจากโรงแรม

ปั่นจักรยาน

Image

ขนานกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย เป็นเลนจักรยานที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับนักปั่นจักรยานให้สามารถ ปั่นไปตามเส้นทางเพื่อชมทัศนียภาพของอ่าว ก. ป่าชายเลน และนาเกลือที่ยังคงวิถีดั้งเดิม

นาเกลือ

Image

ท่านสามารถเดินทางไปตามถนนเลียบชายฝั่งทะเลและพบกับนาเกลือจำนวนมากมายที่ชาวบ้านยังคงทำอาชีพนี้ตามวิถีดั้งเดิม

ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

itara address icon 150109 หมู่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100

itara phone icon 150032-478-301, 088-874-7474

itara email icon 150reservation.itara@gmail.com

ติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย

itara facebook logo 150   itara instagram logo 150   line logo 150

 

การจอง

ติดต่อจองห้องพัก

itara phone icon 150032-478-301, 088-874-7474

itara email icon 150reservation.itara@gmail.com

ติดต่อจองห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง

itara phone icon 150032-478-301

itara email icon 150sales@itararesort.com 

แผนที่

Search